دانشجوی مهمان

  • براي ميهمان تكدرس دانشجو بايد مطمئن شود براي ترم مورد نظر آن درس ارائه مي شود سپس نامه را از دانشگاه مبداء به دفتر معاونت آموزشي پرديس تحويل داده پس از طي روند اداري و پس از تاييد دانشكده ميهماني فرد به دانشگاه مبداء اعلام مي شود.
  • بر اساس بخشنامه شماره 132865/پ/122 مورخ 14/6/1391 اداره كل خدمات آموزشی ، دانشگاه تهران از پذيرش هر گونه درخواست انتقال و ميهمان پذيرفته‌شدگان آزمون تحصيلات تكميلي سال 1391 ودانشجويان كارشناسي ارشد شاغل به تحصيل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور براي سال تحصيلي 92-1391 معذور است.