شهریه‌

برای اطلاع از مبلغ شهریه به بخش مربوط مراجعه کنید.

ارزشیابی

  • برای دانشجویان کارشناسی ارشد، حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره و دروس كمبود 12 است.

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

  • تعداد کل واحدهای درسی دوره، با احتساب پایان نامه،بر حسب رشته، حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است.
  • به استحضار مي رساند بر طبق سرفصل مصوب دروس كه از سوي دفتر محترم برنامه ريزي و نظارت آموزشي دانشگاه اعلام شده است، دانشجويان مجاز نمي باشند در طول دوره كارشناسي ارشد، بيش از 32 واحد را اخذ نمايند.

حضور و غیاب

  • دانشجو مي تواند تا 3/16 ساعات يك درس غيبت نمايد. چنانچه غيبت دانشجو در هر درس از مجموع 3/16 ساعات آن درس تجاوز كند نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود