تغییر رشته

 1. دانشجو در طول دوران تحصیل می تواند ، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی در همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

  الف: ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

  ب: حداقل 1/6 و حداکثر 2/3 واحدهای دوره را گذرانده باشد.

  ج: نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه در رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

  د: با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نظر در رشته جدید را داشته باشد.

  تبصره1: تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط آنها شرایط خاص پيش بینی شده است ، موکول به احراز شرایط مربوط است.

  تبصره2: دانشجو در هریک از مقاطع تحصيلی، تنها يک بار می تواند تغییر رشته دهد.

 2. در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و سپس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

  تبصره1: اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود.

 3. دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید، اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس از -/12 کمتر نباشد.

  تبصره1: دروسی که نمرات آنها بین -/12تا -/10 باشد عیناً در کارنامه دانشجو وارد می گردد و دانشجو موظف است مجدداً آنها را اخذ نماید و همچنین نمرات ردی هم در ترم های گذرانیده شده وارد می گردد.

 4. زمان درخواست تغییر رشته در آبان ماه و ارديبهشت ماه هر سال می باشد.
 5. تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است، در این حال برای این گونه دانشجویان حداکثر مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو، یک نیمسال تحصیل وی کاسته می شود.