ثبت نام نيمسال

برای آگاهی از قوانین و مقررات ثبت نام در یک نیمسال تحصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

موارد مهم در ثبت نام نیمسال