رشته ها و گرایش ها در مقطع کارشناسی

ردیف نام دانشکده ها رشته های مهندسی
1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برق / قدرت

برق / الکترونيک
برق / مخابرات
برق / کنترل
برق / بیوالکتریک
برق /سیستم‌های دیجیتال
کامپیوتر / نرم افزار
کامپیوتر / سخت افزار
فناوری اطلاعات
2 دانشکده مهندسی عمران

عمران / عمران

3 گروه مهندسی نقشه برداری

عمران / نقشه برداری

4 دانشکده مهندسی شیمی

شیمی

پلیمر/ صنایع پلیمر
نفت
5 دانشکده مهندسی معدن

معدن

6 دانشکده مهندسی مکانیک

مکانیک

7 دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

متالورژی و مواد

8 گروه مهندسی علوم پایه

علوم مهندسی

9 دانشکده مهندسی صنایع

صنایع

10 دانشکده فنی فومن

شیمی

صنایع
نفت
11 دانشکده فنی کاسپین

شیمی

صنایع