تماس با کارشناسان پردیس

برای برقراری ارتباط با کارشناسان پردیس، سوالات خود را از طریق سایت its3.ut.ac.ir پیگیری نمایید.

 

دانشجویان کارشناسی : اداره اموزش مقطع کارشناسی پردیس فنی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی : اداره تحصیلات تکمیلی پردیس فنی