میزان کاهش واحد موظف سمتهای اجرایی

 

 آخرين مصوبات دانشگاه در رابطه با كسر واحد موظف تدريس اعضاي هيات علمي جهت اجرا از ابتداي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 بشرح زير ابلاغ مي گردد:

1- ميزان واحد موظف تدريس كليه افراد مشمول ماده 79 (روساي سه قوه، معاونان رئيس جمهور، اعضاي شوراي نگهبان، رياست سازمان صدا و سيما، وزيران، معاونان وزيران، سفيران، استانداران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شهردار تهران) و افراديكه با تشخيص مراجع ذيصلاح همتراز مقامات ماده 79 اعلام مي شوند صفر مي باشد.

2- واحد موظف تدريس رئيس محترم دانشگاه 1 واحد و معاونان محترم دانشگاه 2 واحد مي باشد (وفق ماده 25 آئين نامه).

3- ميزان كسر واحد موظف تدريس ساير سمتهاي اجرايي دانشگاه كه در اولين جلسه دوره ششم هيات امناي دانشگاه مورخ 25/9/93 به تصويب رسيده است به پيوست مي باشد.

4-ميزان كسر واحد موظف تدريس اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه كه به مراكز و دستگاههاي اجرايي غير از وزارت علوم و دانشگاههاي دولتي با حفظ وظايف آموزشي پژوهشي مأمور شده و يا خواهند شد براساس بند شماره 7 مصوبه مورخ 24/9/93 هيات رئيسه دانشگاه صفر مي باشد.

میزان کاهش واحد موظف برای سمتهای اجرایی

آیین‌نامه‌ی حق التدریس و حق التحقیق

برای دریافت متن آیین نامه روی آیکون روبرو کلیک کنید. 

آئين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي براي دروس كارگاهي، آزمايشگاهي و رسم فني

برای دریافت متن آیین نامه روی آیکون روبرو کلیک کنید.