پرسنل

دکتر محمود شاه آبادی معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي
دکتر فرامرز دولتی ارده جانی مدیر تحصیلات تکمیلی
خانم شهلا مراقی رئیس اداره اموزش
خانم لیلا شریفی رئیس اداره آموزش تحصیلات تکمیلی
خانم فرحناز سعادتی معاون اداره آموزش دوره های کارشناسی – کارشناس دانشجویان رشته معدن و کامپیوتر
خانم نصیبه ساور معاون اداره آموزش تحصيلات تکميلي- کارشناس دانشجویان رشته معدن و الگوریتم ها و محاسبات
خانم رقیه شکوری مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم کبری بهرامی کارشناس دانشجویان رشته عمران و نقشه برداری ونفت فومن و شیمی (طراحی فرآیندها)
خانم مهری سادات حسینی کارشناس دانشجویان فناوری اطلاعات تهران و فومن– علوم مهندسی و کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر
آقای بهزاد رستمی کارشناس دانشجویان رشته شیمی تهران و فومن و کاسپین
آقای مرتضی درجزی کارشناس دانشجویان رشته برق و صنایع تهران و فومن و کاسپین
خانم اعظم نظری کارشناس دانشجویان رشته مکانیک تهران و فومن–نفت تهران- دانشجویان مهمان
خانم مژگان اسکندری اپراتور

خانم مرضیه معظمی کارشناس دانشجویان استعداد درخشان و اپراتور
خانم مریم اصغری کارشناس آموزش (حق التدریس و حق التحقیق)و مسئول رشته مواد و متالورژی
خانم مریم نعیمی بایگان تحصیلات تکمیلی
  خانم سمیه علی اکبری کارشناس دانشجویان رشته برق و کامپیوتر
خانم نسترن دهقان کارشناس دانشجویان رشته مکانیک و متالورژی و مواد( مقطع دکتری)

 
   
خانم نسرین جلیلوند کارشناس تائیدیه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
     
خانم مرضیه سانی خانلی بایگان آموزش
     
آقای علی اصغر صیفی کارشناس دانشجویان رشته عمران
خانم رزیتا توکلی مسئول دبیرخانه
خانم فاطمه امینی واحد تحریریه
     
     
خانم زهره قطبی کارشناس مسئول دفتر نظارت و برنامه ریزی
آقای رضا فاتح متصدی امور دفتری