پرسنل

 

دکتر جلیل آقا راشد محصل  

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر فرامرز دولتی ارده جانی مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر محمود شاه آبادی مدیر امور آموزشی
خانم شهلا مراقی رئیس اداره اموزش
خانم لیلا شریفی رئیس اداره آموزش تحصیلات تکمیلی
خانم فرحناز سعادتی معاون اداره آموزش دوره های کارشناسی – مسئول رشته معدن و کامپیوتر
خانم نصیبه ساور معاون اداره آموزش تحصيلات تکميلي
خانم رقیه شکوری مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم کبری بهرامی مسئول رشته عمران و نقشه برداری ونفت فومن و شیمی (طراحی فرآیندها)
خانم مهری سادات حسینی مسئول رشته فناوری اطلاعات تهران و فومن– علوم مهندسی و کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر
آقای بهزاد رستمی مسئول رشته شیمی تهران و فومن و کاسپین و متالورژی
آقای مرتضی درجزی مسئول رشته برق و صنایع تهران و فومن و کاسپین
خانم اعظم نظری مسئول رشته مکانیک تهران و فومن–نفت تهران- دانشجویان مهمان
خانم مژگان اسکندری اپراتور

خانم مرضیه معظمی اپراتور
خانم مریم اصغری کارشناس آموزش (حق التدریس و حق التحقیق)
خانم مریم نعیمی بایگان تحصیلات تکمیلی
  خانم سمیه علی اکبری مسئول رشته برق و کامپیوتر – علوم کامپیوتر
خانم نسترن دهقان مستول شهریه – دانشجویان بورسیه و مهمان

 
   
خانم نسرین جلیلوند مسئول تائیدیه و سنوات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
     
خانم مرضیه سانی خانلی بایگان آموزش
آقای سعید صادقی مسئول رشته مکانیک – نقشه برداری و صنایع
آقای علی اصغر صیفی مسئول رشته عمران – دانشجویان استعداد درخشان
خانم رزیتا توکلی واحد تحریریه تحصیلات تکمیلی
خانم فاطمه امینی واحد تحریریه آموزش
خانم فرزانه اسماعیلی مسئول دبیرخانه
   
خانم زهره قطبی کارشناس مسئول دفتر نظارت و برنامه ریزی
آقای رضا فاتح متصدی امور دفتری