قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي

به اطلاع مي‌رساند بنا بر اعلام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به برگزاري ماهانه آزمون‌هاي زبان بين المللي؛ از آذر ماه سال ۹۶ به هيچ عنوان نسبت به ارسال مدارك آن دسته از متقاضياني كه مدرك زبان بين المللي با تاريخ اعتبار ندارند؛ اقدامي صورت نمي پذيرد.

لازم به ذكر است بررسي و ارسال پرونده آن دسته از فارغ التحصيلان دوره دكتري تخصصي كه در طول دوره تحصيلي از فرصت مطالعاتي تحقيقاتي استفاده نموده‌اند؛ منوط به لغو تعهد آموزش رايگان (دو برابر زمان فرصت) بر اساس حكم سازمان امور دانشجويان مي‌باشد. لذا اخذ مدرك تحصيلي منوط به لغو تعهد آموزش رايگان اين دوره نيز مي‌باشد.

فرم های آموزشی مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری بر حسب نوع درخواست،فرم مورد نظر را انتخاب و در فایل word اطلاعات خود را تایپ نموده و پس از اخذ تایید های مورد نظر در درخواست، فرم را جهت بررسی به اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی تحویل دهید. و سپس از طریق  سامانه   https://its3.ut.ac.ir/fa  قسمت تحصيلات تكميلي پرديس فني درخواست خود را پیگیری فرمایید.

 

 

فرم درخواست صدور گواهی گذراندن آزمون جامع

فرم درخواست استعلام تائیدیه تحصیلی

فرم درخواست صدور مجوز شرکت در آزمون جامع

فرم موافقتنامه مربیان

بورس معاونت بين الملل براي فرصت مطالعاتي 5 ماهه براي دانشجويان ايراني مقطع دكترا (غير بورسيه و بورسيه دانشگاه تهران)

شیوه نامه اجرایی

قابل توجه دانشجويان مقطع دكتري متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي در كشور آلمان

دانشجويان دكتراي واجد شرايط استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت كه از كشور آلمان پذيرش گرفته اند در اسرع وقت مدارك مربوط ( همان مداركي كه به طور معمول ارسال مي شود : فرم 101 ، سند تعهد محضري ، گواهي زبان و ... ) را به همراه نامه ي معرفي از دانشكده ي مربوطه به اين معاونت تحويل دهند تا نسبت به معرفي ايشان اقدام مقتضي به عمل آيد . يادآور مي شود اين سهميه علاوه بر سهميه تعيين شده فرصت تحقيقاتي آن پرديس / دانشكده مي باشد .

به پيوست تصوير نامه شماره 112099/16 مورخ 31/05/1395 قائم مقام محترم وزير در امور بين الملل و رئيس مركز همكاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قابل مشاهده مي باشد.

 

پیوست 1

پیوست 2

آئین نامه ثبت نام دانشجويان دكتري در مراحل آموزشي و پژوهشي

 

الف - دانشجویان موظف هستند تا پایان ترم 3 امتحان جامع را بگذرانند. در صورتی كه دانشجو موفق به گذراندن امتحان جامع نشود كارشناس محترم دانشكده/گروه مربوطه می تواند حداكثر برای نیمسال 4 تحصیل برای دانشجو سر ترم "در انتظار آزمون جامع" ثبت نماید.

* تبصره: ایجاد سر ترم "در انتظار آزمون جامع" بعد از ترم 4 صرفاً باید با مجوز شورای تحصیلات تكمیلی پردیس و توسط كارشناس پردیسصورت پذیرد.

ب - دانشجویان بعد از موفقیت در آزمون جامع موظف هستند حداكثر تا پایان ترم 5 از پروپوزال رساله خود دفاع نمایند. لذا كارشناس محترم دانشكده مربوطه می تواند حداكثر برای نیمسال 5 تحصیل برای دانشجو سر ترم "در انتظار تصویب موضوع رساله" را ثبت نماید.

* تبصره: ایجاد سر ترم "در انتظار تصویب موضوع رساله" بعد از ترم 5 صرفاً باید با مجوز شورای تحصیلات تكمیلی پردیسو توسط كارشناس پردیس صورت پذیرد.

ج - دانشجویان مطابق مقررات از نیمسال 10 به بعد می بایست درخواست تمدید سنوات خود را جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل با تایید استاد راهنما و شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده/گروه به پردیس ارسال نمایند. بعد از ترم 10 صرفاً باید با مجوز تحصیلات تكمیلی پردیس(و در صورت نیاز اداره كل آموزش دانشگاه) صورت پذیرد. اكیداً توصیه می گردددرخواست تمدید سنوات نیمسال بعدی در ابتدای نیمسال جاری از طرف دانشكده تایید و به پردیس ارسال گردد تا مجوز ادامه تحصیل توسط مراجع مربوطهتا پیش از انتخاب واحد ترم آینده وصول شده باشد. لازم به ذكر است كه برایدانشجویاندكتری از نیمسال 10 به بعد در سامانه گلستان منع ثبت نام درج خواهد گردید.

 

 همچنین این نكته به دانشجویان محترم یادآور گردد كه صرف ثبت نام در سامانه گلستان بابت مجوز ادامه تحصیل ایجاد هیچگونه حقی نمی نماید و صرفاً اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع مربوطه در پردیس و اداره كل آموزش دانشگاه مبنای عمل خواهد بود.

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتری

 پیرو مصوبه شورای تحصیلات تكمیلی مورخ 8/7/1392درخصوص برگزاری امتحان جامع دانشجویان دكتری و ایجاد وحدت رویه در میان دانشجویان كلیه دانشكده ها/ گروه های پردیس موارد زیر را به استحضار می رساند.

1- آزمون جامع در دو نوبت (مهر ماه و بهمن ماه) در سال برگزار گردد و وضعیت قبولی و ردی دانشجو باید حداكثر با شركت در نوبت دوم امتحان جامع (ابتدای نیمسال چهارم پس از ورود دانشجو) مشخص گردد.

2- شركت در آزمون جامع منوط به گذراندن 18 واحد آموزشی و با مجوز معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی امكان پذیر می باشد. در نتیجه، دانشجویان جهت شركت در امتحان جامع در دو نوبت می بایستی نسبت به اخذ مجموعاً 18 واحد در نیمسال های اول و دوم تحصیل خود اقدام نمایند و در غیر این صورت دانشجویان صرفاً می توانند در نوبت دوم امتحان شركت نمایند.

تبصره: استثنائاً درخصوص دانشجویان دكتری ورودی 92، در صورتی كه دانشجویان در نیمسال اول نسبت به اخذ 9 واحد اقدام ننموده باشد، با موافقت شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده/ گروه مربوطه می تواند با گذراندن 15 واحد آموزشی نیز متقاضی برگزاری آزمون جامع باشد.

تاريخ برگزاري آزمون جامع به صورت يكسان در سطح پرديس دانشكده هاي فني

 پیرو مصوبه شورای تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی مورخ 7/7/93 و دستورالعمل برگزاری آزمون جامع به شماره نامه های 233524/ت/82 مورخ 12/9/92 و 169984/ت/82 مورخ 15/7/92 مقرر گردید بازه برگزاری آزمون جامع به شرح زیر و به صورت یكسان در سطح پردیس برقرار گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب رعایت شده و در تاریخ مقرر نتایج به این معاونت منعكس شود.

زمان برگزاری آزمون در دانشكده ها                                                          زمان اعلام نتایج آزمون جامع به پردیس

نیمسال اول از 26 مهر تا 7 آبان                                                                                تا 21 آبان ماه

نیمسال دوم از 18 بهمن تا 29 بهمن                                                                         تا 13 اسفند ماه

 

فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتي سال 1396 

مدارك لازم :

1. درخواست كتبي دانشجو كه به تاييد استاد راهنما رسيده باشد.

2. فرم تكميل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101)

3. اصل پذيرش تحصيلي با سربرگ دانشگاه مقصد با ذكر دقيق تاريخ (ماه و سال) پذيرش در متن نامه

4. فرم تعهدنامه و ضمايم آن ( اصل و كپي)

5. يك قطعه عكس دانشجو

6. تصوير كارت ملي

7. تصوير صفحه اول گذرنامه

8. تصوير كارنامه نمره ي زبان انگليسي از مراجع معتبر با تاريخ اعتبار

9. تكميل فرم هاي 102 و 103

10. نامه ي موافقت با فرصت مطالعاتي از دانشكده

نكات مهم:

1. صرفا دانشجويان شاغل به تحصيل دوره ي دكتري كه ورودي سال هاي 93 و 94 بوده آزمون جامع را گذرانده و موضوع رساله را تصويب كرده باشند مي توانند از سهميه فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي سال 96 استفاده كنند. (مهلت استفاده تا پايان نيمسال 6 مي باشد.)

2. برابر اعلام اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشجوياني مي توانند از اين فرصت استفاده كنند كه داراي گواهي زبان با حد نصاب نمره 50 % آزمون MSRT يا معادل آن در آزمون هاي معتبر TOFEL , IELTS , GRE و TOLIMO ( مورد تاييد آن اداره كل ) باشند.

3. مبلغ تعهد محضري براي دانشجويان غير بورسيه 200.000.000 ريال (معادل 20 ميليون تومان) و براي دانشجويان بورسيه 400.000.000 ريال (معادل 40 ميليون تومان) مي باشد.

4.ضمن اين كه لازم است همزمان با تكميل مدارك و ارسال آن از سوي  دانشكده‌ها، كليه متقاضيان از طريق سامانه ثبت درخواست اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاري مدارك و مستندات و اخذ كد پيگيري اقدام نموده و كد پيگيري را به اين معاونت اعلام نمايند.

"نحوه ي تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي "

تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي علاوه بر رعايت كامل شيوه نامه ، نكات زير را نيز دقت نمايند:

 1. لازم است فرم ها و مدارك دانشجويان را تا پايان نيمسال ششم تحصيل آنان به وزارت علوم ارسال شود تا نامه پشتيباني مالي براي ايشان صادر شود.
 2. دانشجوياني كه در نيمسال هفتم تحصيل مي باشند در صورتي مي توانند از فرصت تحقيقاتي استفاده كنند كه قبل از ارسال مدارك به وزارت علوم ، ويزاي خود را دريافت كرده باشند و تا پايان آن نيمسال نيز از كشور خارج شوند.
 3. عكس الصاقي به گذرنامه و ويزاي دانشجويان زن ضروري است برابر مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد.
 4. دانشجويان زن متاهلي كه مي خواهند با همسر خود از كشور خارج شوند لازم است تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه ، كارت ملي و ويزاي ايشان را نيز ارايه دهند.
 5. تعهدنامه محضري لازم است ، " سند تعهدنامه مالي " يا " سند تعهدنامه دانشجويي " باشد و در صورتي كه " سند تعهدنامه غيرمالي " و يا تحت هر عنوان ديگري باشد به هيچ وجه قابل پذيرش نيست . در ضمن در صورتي كه دانشجو دونفر را ضامن خود مي كند لازم است كارمند رسمي قطعي شاغل باشند.
 6. براي ارايه گواهي زبان ضروري است دانشجو در آزمون هاي معتبر بين المللي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شركت كرده باشد و حداقل 50% بالاترين نمره آن آزمون را كسب كرده باشد . همچنين تاريخ اعتبار آن تا هنگام تشكيل پرونده در اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج منقضي نشده باشد.
 7. اگر چنانچه دانشجويي در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از آموزش رايگان استفاده كرده باشد و تعهد مربوط انجام نداده و درخواست داشته باشد تا با دريافت آنها آن مدارك را ترجمه و به سفارت كشور مقصد يا دانشگاه مقصد ارايه دهد لازم است قسمت هاي مربوط در بند 6 و 8 تعهدنامه محضري را تكميل نمايد و جدول مربوط در فرم 102 را نيز پر كند.
 8. در صورتي كه دانشجو متقاضي دريافت مدارك ياد شده بالا نباشد لازم است با خط تيره ( _ ) قسمت هاي مربوط در بند 6 و 8 را كامل كند و به هيچ وجه آن قسمت ها را نبايد از متن تعهد نامه حذف كند .
 9. لازم است دانشجويان متقاضي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور فرم " فرم 102 " و " فرم 103 " را نيز تكميل نمايند.
 10. دانشجو پس از بازگشت به ايران براي تسويه حساب نهايي مدارك ذيل را براي ارسال به وزارت علوم به اين اداره كل ارايه نمايد : الف . تصوير بليط رفت و برگشت ب. تصوير مدارك بيمه ج. تصوير گذرنامه د. تصوير ويزا
 11. درصورتي كه دانشجو بيش از 180 روز اقامت داشته باشد ومقاله ارائه نمايد براساس سقف اقامت ، مقاله قابل بررسي است:

  1 مقاله: 2 ماه تمديد مي شود .

  2 مقاله : 3 ماه تمديد مي شود .

 12. مقاله ارايه شده لازم است داراي شرايط اعلامي در " فرم 104 " باشد و توسط معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تاييد شده باشد .

شیوه نامه و فرم های فرصت مطالعاتی

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ودکتری

به بخش مربوط در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.

ارسال كارنامه لاتین با استفاده از تسهیلات پست DHL

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی مراجعه نمایید.