فرم های آموزشی مقطع دکتری

دانشجویان مقطع دکتری بر حسب نوع درخواست،فرم مورد نظر را انتخاب و در فایل word اطلاعات خود را تایپ نموده و پس از اخذ تایید های مورد نظر در درخواست، فرم را جهت بررسی به اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی تحویل دهید و سپس از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را پیگیری فرمایید.

فرم درخواست صدور گواهی گذراندن آزمون جامع

فرم درخواست استعلام تائیدیه تحصیلی

فرم درخواست صدور مجوز شرکت در آزمون جامع

فرم موافقتنامه مربیان

آئین نامه ثبت نام دانشجويان دكتري در مراحل آموزشي و پژوهشي

 

الف - دانشجویان موظف هستند تا پایان ترم 3 امتحان جامع را بگذرانند. در صورتی كه دانشجو موفق به گذراندن امتحان جامع نشود كارشناس محترم دانشكده/گروه مربوطه می تواند حداكثر برای نیمسال 4 تحصیل برای دانشجو سر ترم "در انتظار آزمون جامع" ثبت نماید.

* تبصره: ایجاد سر ترم "در انتظار آزمون جامع" بعد از ترم 4 صرفاً باید با مجوز شورای تحصیلات تكمیلی پردیس و توسط كارشناس پردیسصورت پذیرد.

ب - دانشجویان بعد از موفقیت در آزمون جامع موظف هستند حداكثر تا پایان ترم 5 از پروپوزال رساله خود دفاع نمایند. لذا كارشناس محترم دانشكده مربوطه می تواند حداكثر برای نیمسال 5 تحصیل برای دانشجو سر ترم "در انتظار تصویب موضوع رساله" را ثبت نماید.

* تبصره: ایجاد سر ترم "در انتظار تصویب موضوع رساله" بعد از ترم 5 صرفاً باید با مجوز شورای تحصیلات تكمیلی پردیسو توسط كارشناس پردیس صورت پذیرد.

ج - دانشجویان مطابق مقررات از نیمسال 10 به بعد می بایست درخواست تمدید سنوات خود را جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل با تایید استاد راهنما و شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده/گروه به پردیس ارسال نمایند. بعد از ترم 10 صرفاً باید با مجوز تحصیلات تكمیلی پردیس(و در صورت نیاز اداره كل آموزش دانشگاه) صورت پذیرد. اكیداً توصیه می گردددرخواست تمدید سنوات نیمسال بعدی در ابتدای نیمسال جاری از طرف دانشكده تایید و به پردیس ارسال گردد تا مجوز ادامه تحصیل توسط مراجع مربوطهتا پیش از انتخاب واحد ترم آینده وصول شده باشد. لازم به ذكر است كه برایدانشجویاندكتری از نیمسال 10 به بعد در سامانه گلستان منع ثبت نام درج خواهد گردید.

 

 همچنین این نكته به دانشجویان محترم یادآور گردد كه صرف ثبت نام در سامانه گلستان بابت مجوز ادامه تحصیل ایجاد هیچگونه حقی نمی نماید و صرفاً اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع مربوطه در پردیس و اداره كل آموزش دانشگاه مبنای عمل خواهد بود.

برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتری

 پیرو مصوبه شورای تحصیلات تكمیلی مورخ 8/7/1392درخصوص برگزاری امتحان جامع دانشجویان دكتری و ایجاد وحدت رویه در میان دانشجویان كلیه دانشكده ها/ گروه های پردیس موارد زیر را به استحضار می رساند.

1- آزمون جامع در دو نوبت (مهر ماه و بهمن ماه) در سال برگزار گردد و وضعیت قبولی و ردی دانشجو باید حداكثر با شركت در نوبت دوم امتحان جامع (ابتدای نیمسال چهارم پس از ورود دانشجو) مشخص گردد.

2- شركت در آزمون جامع منوط به گذراندن 18 واحد آموزشی و با مجوز معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی امكان پذیر می باشد. در نتیجه، دانشجویان جهت شركت در امتحان جامع در دو نوبت می بایستی نسبت به اخذ مجموعاً 18 واحد در نیمسال های اول و دوم تحصیل خود اقدام نمایند و در غیر این صورت دانشجویان صرفاً می توانند در نوبت دوم امتحان شركت نمایند.

تبصره: استثنائاً درخصوص دانشجویان دكتری ورودی 92، در صورتی كه دانشجویان در نیمسال اول نسبت به اخذ 9 واحد اقدام ننموده باشد، با موافقت شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده/ گروه مربوطه می تواند با گذراندن 15 واحد آموزشی نیز متقاضی برگزاری آزمون جامع باشد.

تاريخ برگزاري آزمون جامع به صورت يكسان در سطح پرديس دانشكده هاي فني

 پیرو مصوبه شورای تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی مورخ 7/7/93 و دستورالعمل برگزاری آزمون جامع به شماره نامه های 233524/ت/82 مورخ 12/9/92 و 169984/ت/82 مورخ 15/7/92 مقرر گردید بازه برگزاری آزمون جامع به شرح زیر و به صورت یكسان در سطح پردیس برقرار گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب رعایت شده و در تاریخ مقرر نتایج به این معاونت منعكس شود.

زمان برگزاری آزمون در دانشكده ها                                                          زمان اعلام نتایج آزمون جامع به پردیس

نیمسال اول از 26 مهر تا 7 آبان                                                                                تا 21 آبان ماه

نیمسال دوم از 18 بهمن تا 29 بهمن                                                                         تا 13 اسفند ماه

 

فرصت مطالعاتی

بر اساس شیوه نامه سال 1393 در خصوص فرصت مطالعاتی موارد زیر به اطلاع می رسد:

 

  1. برابر بند 4 ماده 1 : برای نیمه اول سال 1393 ، دانشجویان ورودی ترم اول سال تحصیلی 91-1390 و بعد از آن ( برای فرصت مطالعاتی خارج كشور در صورتی كه تا 31/06/1393 از كشور خارج شوند ) ، و برای نیمه دوم سال 1393 ، دانشجویان ورودی ترم دوم سال تحصیلی 91-1390 و بعد از آن ( برای فرصت مطالعاتی خارج كشور در صورتی كه تا 29/12/1393 از كشور خارج شوند ) معرفی شوند .
  2. برابر بند 5 ماده 1 : تصویر گواهی زبان دانشجویان پیوست مدارك شود .

    در خصوص دانشجویان مقطع دكتری متقاضی استفاده از فرصت تحقیقاتی كوتاه مدت خارج از كشور كه دارای گواهی زبان یاد شده می باشند در عین حال تاریخ اعتبار آن منقضی شده خواهشمند است دستور فرمایند در صورت معرفی اینگونه دانشجویان از طرف پردیس ها و دانشكده های مربوط ، ( برای تسریع در كار ) ایشان را به یكی از اساتید محترم آن دانشكده معرفی تا پس از انجام آزمون ، ارزیابی خود از مهارت ایشان را برای مكالمه در خارج از كشور گواهی نمایند .

  3. برابر بند 2 یا بند 3 ماده 2 : دانشجویان بایستی یا تضمن مالی معتبر ( وثیقه ملكی ) بسپارند ( طبق بند 3 پیوست ) و یا آن كه با ضمانت دو نفر كارمند رسمی ، تعهد محضری ( تعهد كارمندی ) . اصل فرم تعهد كارمندی و فرم وثیقه ملكی در آن پردیس / دانشكده نگهداری و تصویر آن به این اداره كل ارسال شود . بایستی برای هر دانشجو در نامه ای قید شود : " اصل وثیقه ملكی توسط دفترخانه شماره .... شهرستان .... اخذ و در آن دفترخانه نگهداری می شود " یا " ضمانت دو نفر كارمند رسمی توسط دفترخانه شماره .... شهرستان .... تأیید شده است و اسناد آن در آن دفترخانه نگهداری می شود " و پیوست مدارك ارسال شود .
  4. برابر بند 1 ماده 4 : پس از بازگشت دانشجویان ، گزارش فرصت تحقیقاتی تأیید شده ایشان را برای ارایه به اداره كل بورس و اعزام دانشجویان خارجی به این اداره كل ارسال نمایند .
  5. تصویر كارت ملی دانشجویان پیوست مدارك ارسال شود .

فرصت مطالعاتی

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ودکتری

به بخش مربوط در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه فرمایید.

ارسال كارنامه لاتین با استفاده از تسهیلات پست DHL

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی مراجعه نمایید.

گواهي تاييد تاريخ احتمالي فراغت از تحصيل

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

فرم اعلام نمره پایان نامه/رساله

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم اعلام نمره پایان نامه/رساله به فایل ذیل مراجعه نمایند، در ضمن پیرو مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی مورخ 2/2/91، در نظر داشته باشند صرف ارسال مقالات نمره و امتیازی ندارد و فقط پذیرش قطعی مقالات جهت امتیازدهی مورد قبول می باشد. 

 

فرم اعلام نمره پایان نامه /رساله

 

درخواست استعلام ریزنمرات و تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی

  1. تکمیل فرم ذیل
  2. تحویل به واحد پذیرش تحصیلات تکمیلی پردیس
  3. تحویل از دانشکده/ گروه مربوطه (48 ساعت اداری بعد)

فرم درخواست استعلام ریزنمرات و تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی