گواهي تاييد تاريخ احتمالي فراغت از تحصيل

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

فرم اعلام نمره پایان نامه/رساله

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم اعلام نمره پایان نامه/رساله به فایل ذیل مراجعه نمایند، در ضمن پیرو مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی مورخ 2/2/91، در نظر داشته باشند صرف ارسال مقالات نمره و امتیازی ندارد و فقط پذیرش قطعی مقالات جهت امتیازدهی مورد قبول می باشد. 

 

فرم اعلام نمره پایان نامه /رساله

 

درخواست استعلام ریزنمرات و تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی

  1. تکمیل فرم ذیل
  2. تحویل به واحد پذیرش تحصیلات تکمیلی پردیس
  3. تحویل از دانشکده/ گروه مربوطه (48 ساعت اداری بعد)

فرم درخواست استعلام ریزنمرات و تائیدیه تحصیلی مقطع قبلی

 

درخواست صدور گواهی گذراندن آزمون جامع

  1. تکمیل فرم ذیل
  2. تحویل به واحد پذیرش تحصیلات تکمیلی پردیس
  3. تحویل از دانشکده/ گروه مربوطه (48 ساعت اداری بعد)

فرم درخواست صدور گواهی گذراندن آزمون جامع

درخواست کارت المثنی

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی مراجعه نمایید.

انصراف از تحصیل

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

دریافت مجوز شرکت در آزمون جامع

در صورت اخذ مجوز شركت در آزمون جامع دكتری موارد ذیل لازم است رعایت شود:

  1. اطمینان از ثبت كلیه نمرات دوره آموزشی در سیستم (18 واحد درسی)
  2. ارائه نمره قبولی در آزمون زبان؛ (در صورتیكه دانشجویان گواهی شركت در آزمون های زبان به جز آزمون زبان دانشگاه تهران را دارند، می بایست ابتدا با در دست داشتن كارنامه آزمون جهت تایید و تبدیل نمره آزمون به مقیاس 20 به دانشكده زبان های خارجی مراجعه كنند)
  3. تسویه حساب كامل مالی دانشجویان نوبت دوم و مربیان با آزمون

فراغت از تحصیل

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

گواهی معدل

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

گواهی اشتغال به تحصیل لاتین

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی مراجعه نمایید.