دریافت مجوز دفاع از پایان نامه

درخصوص اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان می بایست پیش از تحویل مدارك به تحصیلات تكمیلی از موارد ذیل اطمینان حاصل كنند:

 1. ثبت كلیه نمرات آموزشی در سیستم (و نمره آزمون جامع دانشجویان دكتری)
 2. اخذ واحد پایان نامه/ رساله در نیمسالی كه در آن درخواست دفاع می دهند
 3. وصول تاییدیه اضافه سنوات از آموزش كل دانشگاه / دانشكده
 4. ثبت پروپوزال در سیستم
 5. تسویه حساب كامل مالی
  • تسویه حساب كامل برای دانشجویان نوبت دوم و خارجی مقطع كارشناسی ارشد و دكتری
  • تسویه حساب نیمسال ششم برای دانشجویان روزانه مقطع كارشناسی ارشد

پس از حصول اطمینان از كلیه موارد فوق، دانشجویان می بایست مراحل زیر را طی کنند:

 1. تحویل فرم اعلام وصول پایان نامه که به امضای اساتیدراهنما، مشاور، داور و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده / گروه مربوطه رسیده است، به واحد پذیرش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس
 2. کارشناس پردیس پس از بررسی های لازم و در صورت عدم وجود منع صدور مجوز از طریق اتوماسیون اداری مجوز را صادر و به دانشکده / گروه ارسال می نماید.
 3. در نهایت دانشجو می تواند مجوز را از کارشناس دانشکده / گروه دریافت نمایند.

فرم اعلام وصول پایان نامه / رساله