گواهي تاييد تاريخ احتمالي فراغت از تحصيل

  1. تکمیل فرم گواهی تایید تاریخ احتمالی فراغت از تحصیل لاتین و تایید فرم مذكور توسط استاد راهنمای دانشجو
  2.  ارسال فرم تکمیل و تایید شده از طریق  سامانه   https://its3.ut.ac.ir/fa  قسمت تحصيلات تكميلي پرديس فني

     

  3. صدور گواهی  (در صورت نداشتن منع صدور مانند اتمام سنوات – شهریه – مشروطی و ....)
  4. تحویل از دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس (حداکثر 72 ساعت اداری)

 

فرم گواهی تایید تاریخ احتمالی فراغت از تحصیل لاتین