فرم های مورد نیاز مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بر حسب نوع درخواست،فرم مورد نظر را انتخاب و در فایل word اطلاعات خود را تایپ نموده و پس از اخذ تایید های مورد نظر در درخواست، فرم را جهت بررسی به اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی تحویل دهید و سپس از طریق  سامانه   https://its3.ut.ac.ir/fa  قسمت تحصيلات تكميلي پرديس فني درخواست خود را پیگیری فرمایید.

 

فرم درخواست کارنامه رسمی و غیر رسمی لاتین

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم گواهی اشتغال به تحصیل لاتین

فرم گواهی تاریخ احتمالی فراغت از تحصیل لاتین-ارشد

فرم درخواست گواهی معدل

فرم تقاضای انصراف از تحصیل

فرم اعلام وصول پایان نامه/رساله

فرم اعلام نمره پایان نامه /رساله

فرم معدل کارشناسی جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد

فرم تغییر نمره دانشجویان

فرم درخواست استعلام تائیدیه تحصیلی