استعلام تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع قبلی

لازم است کلیه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در طول تحصیل و حداکثر قبل از ارائه درخواست صدور مجوز دفاع از وصول تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی خود به پردیس فنی اطمینان حاصل نمایند.

در صورت عدم وصول تاییدیه فرم ذیل را تکمیل و از طريق سامانه https://its3.ut.ac.ir/fa ارسال فرماييد و  بعد از 72 ساعت اداری به دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس مراجعه کرده و پرینت نامه ی خود را تحویل گرفته و به دانشگاه مقطع قبلی خود تحویل دهید.

 

فرم درخواست استعلام تائیدیه تحصیلی