گواهی اشتغال به تحصیل

 1. درخواست گواهی در سیستم توسط دانشجواز منوی درخواست ها - صدور گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت نداشتن منع صدور مانند اتمام سنوات – شهریه – مشروطی و ....)
 2. تحویل از معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس (حداکثر 48 ساعت اداری)

گواهی اشتغال به تحصیل لاتین

 1. تکمیل فرم گواهی اشتغال به تحصیل لاتین و ارسال از طریق  سامانه   https://its3.ut.ac.ir/fa 

   

  - صدور گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت نداشتن منع صدور مانند اتمام سنوات – شهریه – مشروطی و ....)
 2. تحویل از دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس (حداکثر 72 ساعت اداری)

 

گواهی معدل

 1. تکمیل فرم درخواست گواهی معدل توسط دانشجو
 2. ارسال فایل تکمیل شده از طريق سامانه https://its3.ut.ac.ir/fa
 3. صدور گواهی معدل توسط کارشناس مربوطه
 4. امضای گواهی توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس

کارنامه لاتین

 1. تکمیل فرم درخواست کارنامه لاتین توسط دانشجو
 2. پرداخت مبلغ مورد نظر بر اساس تعداد کارنامه و نوع کارنامه رسمی / غیررسمی
 3. تحویل فرم درخواست به واحد پذیرش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دریافت مجوز دفاع از پایان نامه

درخصوص اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان می بایست پیش از تحویل مدارك به تحصیلات تكمیلی از موارد ذیل اطمینان حاصل كنند:

 1. ثبت كلیه نمرات آموزشی در سیستم (و نمره آزمون جامع دانشجویان دكتری)
 2. اخذ واحد پایان نامه/ رساله در نیمسالی كه در آن درخواست دفاع می دهند

پذيرش دانشجويان غير ايراني

مقدمه: با توجه به آيين نامه جذب دانشجويان غير ايراني مصوب 1389/11/4 و با عنايت به مصوبه شوراي جذب دانشگاه، آيين نامه اجرايي پذيرش دانشجويان غير ايراني به شرح زير مي‌باشد: