گواهی اشتغال به تحصیل

  1. درخواست گواهی در سیستم توسط دانشجواز منوی درخواست ها - صدور گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت نداشتن منع صدور مانند اتمام سنوات – شهریه – مشروطی و ....)
  2. تحویل از معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس (حداکثر 48 ساعت اداری)