گواهي تاييد تاريخ احتمالي فراغت از تحصيل

  1. تکمیل فرم گواهی تایید تاریخ احتمالی فراغت از تحصیل لاتین
  2. تایید فرم مذكور توسط استاد راهنمای دانشجو و یا معاون محترم آموزشی دانشكده/گروه (صرفاً دانشجویان مقطع كارشناسی)
  3. ارائه فرم به بخش پذیرش معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی پردیس
  4. صدور گواهی (در صورت نداشتن منع صدور مانند اتمام سنوات – شهریه – مشروطی و ....)
  5. تحویل فرم از دفتر معاونت اموزشی و تحصیلات تكمیلی پردیس (پس از 48 ساعت كاری)
  6. فرم گواهی تاریخ احتمالی فراغت از تحصیل لاتین-کارشناسی