مراحل فراغت از تحصیل

  مراحل فراغت از تحصيل دانشجویان مقطع کارشناسی به شرح زیر است:

 1-   در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی مراحل مربوط به کارت المثنی را در سیستم جامع آموزشی منوی پیشخوان خدمت  اقدام نمایید.

 

2-   در سيستم جامع آموزش دانشگاه فایل آموزش خود را چک کرده ، در صورت ثبت نمرات کلیه دروس ، (کارگاه آموزش ایمنی / کارآموزی بصورت بدون تاثیر در میانگین کل ،و ثبت تائیدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر  ) تصویر کارت دانشجویی (در صورت مفقود بودن کارت، تصویر فرم تعهد محضری) و کارت ملی خود را که شماره دانشجویی، محل صدور شناسنامه ، شماره شناسنامه،  سهمیه کنکور ( منطقه 1،2،3 یا شاهد)  ، آدرس،شماره تلفن ،  ایمیل بر روی آن نوشته شده باشد را به اموزش پردیس فنی تحویل دهید.

3- بعد از  7 روز اداری و ثبت فارغ التحصيلي در سیستم جامع آموزشی، ابتدا به گزارش 522  جامع آموزشی دانشگاه مراجـعه و در صورت ابـطال کارت دانشـجويی موارد تسویه حساب را مشاهده فرمائيد. لازم به ذکر است پيگیری روند تسویه حساب از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری، در صورت اعلام نیاز واحد مربوطه انجام می پذیرد.

 • تسویه حساب امور دانشجویی ( اداره کل امور خوابگاه ها / واحد تغذیه و در صورت لزوم صندوق باقرالعلوم ).
 • تسویه حساب کتابخانه دانشکده مربوطه.
 • تسویه حساب کتابخانه مرکزی.
 • تسویه حساب کتابخانه پردیس دانشکده های فنی.
 • تسویه حساب آموزش دانشکده مربوطه.
 • تسویه حساب سایت.
 • تسویه حساب آزمایشگاه نقشه بردای (فقط دانشجویان رشته مهندسی عمران).
 • تسویه حساب اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (فقط برای دانشجویان شاهد و ایثارگر).
 •  

4-    بعد از انجام کلیه تسویه حسابهای فوق در سيستم جامع آموزش دانشگاه (چک کردن از طریـق گزارش 522 سیستم گلـستان و وصول تطبیق واحد از آموزش دانشکده مربوطه ) مدارک ذیل را به همراه یک پوشه دکمه دار به کارشناسان آموزش قسمت پذیرش تحویل دهید:

 

 • اصل کارت دانشجویی ( در صورت مفقود شدن انجام مراحل آگهی فوق ).
 • یک قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده
 • اصل و کپی فرم موسسه اعتباری (فقط برای دانشجویان ورودی 73 و ماقبل).
 • تسویه حساب اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر ( فقط برای دانشجویان شاهد و ایثارگر)
 • تصویر کارت معافیت دائم (در صورت داشتن)
 •  

5-   بعد از گذشت 10 روز اداری جهت دریافت شماره نامه گزارش فارغ التحصیلی و نامه معرفی به نظام وظیفه (دانشجویان ذکور) به دبیر خانه آموزش پردیس دانشکده های فنی مراجعه فرمائید.

 

                                                                              اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی