تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا مقطع کارشناسی

به استحضار مي رساند به استناد مصوبه شوراي آموزشي پرديس مورخ ۰۴/‏۰۵/‏۹۵‬ مقرر گرديد دانشجويان متقاضي تغيير رشته از طريق آئين نامه دانشجويان ساعي و كوشا، تقاضاي خود را با نظر دانشكده‌هاي مبدا و مقصد، حداكثر تا ۳۱/‏۰۴/‏‬  هرسال به آموزش پرديس ارائه نمايند.