اعلام زمان مصاحبه دكتري 96 دانشكده مهندسي معدن

به اطلاع میرساند بازه زماني مصاحبه آزمون دوره دكتري (PHD) سال ۱۳۹۶ اين دانشكده در روزهاي ذيل اعلام مي‌گردد.

شنبه ۱۰/‏۰۴/‏۱۳۹۶‬ ساعت ۹ صبح الي ۱۴ گرايش مكانيك سنگ - گرايش استخراج

دوشنبه ۱۲/‏۰۴/‏۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح الي ۱۴ گرايش فرآوري مواد معدني - گرايش اكتشاف مواد معدني

ضمناً: اصل و كپي مدارك آپلود شده توسط داوطلبين، ريز نمرات مقطع كارشناسي و ارشد، كپي از كارنامه‌ي قبولي كنكور همراه با رتبه