تاريخ مصاحبه دانشجويان دوره دكتري دانشكده مهندسي صنايع

به اطلاع میرساند بازه زماني مصاحبه آزمون دوره دكتري (PHD) سال ۱۳۹۶ اين دانشكده در روزهاي ۱۰/‏۰۴/‏۹۶‬ و ۱۱/‏۰۴/‏۹۶‬   اعلام مي‌گردد.

فرم مصاحبه مورد نياز هنگام مصاحبه نيز به پيوست تقديم مي‌گردد. 

فرمهای مورد نیاز