زمانبندی مصاحبه دكتري 96 دانشكده مهندسي متالورژي و مواد

به اطلاع مي‌رساند، مصاحبه دكتري ورودي ۹۶ دانشكده مهندسي متالورژي و مواد در روزهاي شنبه مورخ ۱۷/‏۰۴/‏۹۶‬ و يك شنبه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۹۶‬ از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۴ در محل دانشكده مهندسي متالورژي و مواد برگزار مي‌گردد.  

کاربرگ ثبت نام