قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي

 به اطلاع مي‌رساند بنا بر اعلام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به برگزاري ماهانه آزمون‌هاي زبان بين المللي؛ از آذر ماه سال ۹۶ به هيچ عنوان نسبت به ارسال مدارك آن دسته از متقاضياني كه مدرك زبان بين المللي با تاريخ اعتبار ندارند؛ اقدامي صورت نمي پذيرد.

لازم به ذكر است بررسي و ارسال پرونده آن دسته از فارغ التحصيلان دوره دكتري تخصصي كه در طول دوره تحصيلي از فرصت مطالعاتي تحقيقاتي استفاده نموده‌اند؛ منوط به لغو تعهد آموزش رايگان (دو برابر زمان فرصت) بر اساس حكم سازمان امور دانشجويان مي‌باشد. لذا اخذ مدرك تحصيلي منوط به لغو تعهد آموزش رايگان اين دوره نيز مي‌باشد.