اطلاعيه حذف و اضافه نيمسال 2-97-96

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند بصورت Online از روز دوشنبه  23/11/96  لغایت چهارشنبه 25/11/96  از ساعت 8 صبح (23/11/96) به آدرس http://ems.ut.ac.irمراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف و اضافه به سایت http://egufa.ut.ac.i(قسمت دسترسی های سريع) مراجعه فرمائيد.

                                                                                                                                                                                                                     اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                              15/11/96