سطح بندي دانشگاه ها جهت ميهماني نيمسال تابستان مقطع كارشناسي

به اطلاع مي رساند طبق رأي شوراي آموزشي دانشكده علوم مهندسي مورخ 97/3/8 شرايط ميهمان شدن دانشجويان مقطع كارشناسي در دروس پايه فقط در دانشگاه‌هاي سطح يك و دو مجاز مي‌باشد.

 

دانشگاه هاي سطح يك

دانشگاه‌هاي اصفهان، تبريز، تربيت مدرس، تهران، شهيد بهشتي و شيراز و فردوسي مشهد،صنعتي اصفهان، امير كبير، خواجه نصير الدين طوسي، شريف، علامه طباطبايي و علم صنعت ايران.

دانشگاه هاي سطح دو

دانشگاه‌هاي اروميه، الزهرا، بو علي سينا، بيرجند، خوارزمي، رازي كرمانشاه، زنجان و سيستان و بلوچستان، شهيد چمران، اهواز، كاشان، گيلان، مازنداران، يزد، سهند تبريز، صنعتي بابل، شاهرود، صنعتي شيراز، علوم پايه زنجان، علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و هنر.