اطلاعیه عدم پذیرش انتقال و میهمان در مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع مي رساند دانشگاه تهران از پذيرش هرگونه درخواست انتقال / مهمان و انتقال توام با تغيير كدرشته محل قبولي در مقاطع تحصيلات تكميلي معذور است.

 

سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

جهت دسترسی به سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به لینک ذیل مراجعه نمایید.

ece.ut.ac.ir

اطلاع‌رساني در خصوص مراجعه دانشجويان غيرايراني به دفتر كنسولي تاسيس شده در محل باشگاه دانشجويان به منظور انجام امور كنسولي

به اطلاع می رساند،حسب تشكيل دفتر كنسولي دانشجويان غيرايراني در دانشگاه تهران (مستقر در باشگاه دانشگاه تهران واقع در خيابان 16 آذر، جنب كلينيك 16 آذر)، از تاريخ يك‌شنبه مورخ 27/2/1394 كلية امور كنسولي دانشجويان غيرايراني (پرديس‌هاي و دانشكده‌هاي مسقر در استان تهران و البرز)، صرفاً از طريق اين دفتر قابل انجام خواهد بود.

 

تغيير شماره حساب پرديس دانشکده های فنی

 بانك ملت- شعبه ي دانشگاه تهران غير قابل برداشت پرديس دانشكده هاي فني37 91 542 522کد شناسه  عمومی1129

شماره حساب جديد معاونت آموزشی دانشگاه تهران

 بانك ملت- شعبه ي دانشگاه تهران غير قابل برداشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران 5225557690کد شناسه 1130

 

تبديل وضعيت استخدامي اعضاي محترم هيات علمي

 به اطلاع کلیه اعضاي محترم هيات علمي پيماني و رسمي آزمايشي كه متقاضي ارتقاء به مرتبه دانشياري و استادي هستند می رساند، همزمان با درخواست ارتقا براي تبديل وضعيت استخدامي به رسمي آزمايشي و رسمي قطعي نيز اقدام فرمايند.

تاريخ فراغت از تحصيل دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي

به اطلاع كلیه دانشجویان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری می رساند ،تاریخ دفاع از پایان نامه / دكتری ،تاریخ قطع تحصیل می باشد.

عدم افزایش شهریه مقطع دکتری در پردیس دانشکده های مرکزی دانشگاه تهران

بر اساس مصوبه مورخ 5/3/93  هیات محترم رئیسه دانشگاه ،تعرفه دوره دکتری این دانشگاه در سال تحصیلی 94-93 در پردیس های مرکزی دانشگاه از جمله پردیس دانشکده های فنی تغییری نخواهد داشت ولی در خصوص پردیس های اقماری(کیش-ارس-البرز) تعرفه های مربوطه مشمول 20% افزایش خواهند بود.

فرصت مطالعاتی

 به اطلاع دانشجویان دوره دکتری می رساند در خصوص دریافت اطلاعیه و فرم های مربوطه به قسمت رویه ها و فرم ها --->دکترا---->فرصت مطالعاتی، مراجعه نمایند.

 

بخشنامه در خصوص آزمون زبان عمومي (دانشجويان دكتري)

پيرو بخشنامه شماره 17996/7/122   مورخ 3/2/92 در خصوص آزمون زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري ، به اطلاع مي رساند مراتب در جلسه مورخ 20/11/92 كميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح ومقرر شد در خصوص وضعيت زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري بشرح ذيل اقدام گردد:

1- الف -دانشجويان دوره دكتري  كه از طريق آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (سازمان سنجش آموزش كشور ) تا قبل ازنيمسال اول  سال94-1393 در اين دانشگاه ثبت نام نموده اند مقرر گرديد از ارائه گواهي نمره زبان عمومي معاف مي باشند .

ب -دانشجوياني كه در مقطع دكتري  از  طريق ساير مراجع ( تبديل بورس خارج به داخل ، مربيان ، استعداد درخشان و ......) پذيرفته شده اند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشند.

2- كليه ورودي هاي دوره دكتري  سال 1393  كه از طريق آزمون  سازمان سنجش آموزش كشورو ياسايرمراجع پذيرفته مي شوند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي مورد قبول دانشگاه تهران كه در دستورالعمل  ابلاغ گرديده است مي باشند .

3- ارائه  مدرك  زبان در زمان ثبت نام الزامي است ،  در غير اينصورت دانشجو موظف به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشد . ضمناٌ مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص حد نصاب نمره زبان عمومي (اعتبار مدرك زبان 2 سال)  جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد .

حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی