اطلاعيه كارآموزي تابستان 97

                                                                 

كارآموزي تابستان 97 

                             

آيين نامه ي بورس تحصيلي دانشجويان غيرايراني دانشگاه تهران

                                                                 

صورتجلسه هيات رئيسه 

                                                            

تاريخ تعيين شده ثبت نام حضوري پذيرفته شدگان مقطع تحصیلات تکمیلی سال 1396

مقطع تحصيلي

ثبت نام الكترونيكي

ثبت نام حضوري

دكتري تخصصي

۱۴ و ۱۳ و ۱۲ شهريور ماه

(يكشنبه الي سه شنبه)

از طریق سامانه reg.ut.ac.ir    

۱۵ شهريور ماه

(چهارشنبه)

كارشناسي ارشد

۲۱ و ۲۰ و ۱۹ شهريور ماه

(يكشنبه الي سه شنبه)

از طریق سامانه reg.ut.ac.ir

۲۲ و ۲۱ شهريور ماه

(سه شنبه تا چهارشنبه)

 

فرم ترخیص دکتری 

فرم  ترخیص ارشد 

 

فرم تعهد ادامه تحصیل دکتری96 

مدارک_دکتری_96 

  

فرم مقطع دکتری

 

شرايط و مدارك مصاحبه دوره هاي مشترك اينديانا پردو در مقطع كارشناسي ارشد

 

دوره های مشترک 

برنامه زمانبندي مصاحبه و تشكيل پرونده و مدارک مورد نیاز دكتراي 96 دانشكده های پردیس فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی معدن

دانشکده مهندسی مکانیک

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

دانشکده علوم مهندسی 

دانشکده مهندسی صنایع

پرداخت شهریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی بدهکار

به اطلاع كليه دانشجويان تحصیلات تکمیلی كه از نظر شهريه بدهكار مي باشند مي رساند لازم است نهايتا تا آخر تير ماه نسبت به تسويه حساب خود اقدام نمايند، بديهي است در غير اينصورت سرترم نيمسال 961 ايجاد نخواهد شد.

" برقراري مجدد تخفيف هاي دانشجويان نوبت دوم از نيمسال 3951"

مصوبه: «هيأت امنا به استناد بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، شهريه دانشجويان خاص شامل همسران و فرزندان‌ِ اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي دانشگاه تهران، حائزين رتبه‌هاي برتر علمي، قهرمانان ورزشي و دانشجويان روشندل را براي اجرا از نيمسال اولسال تحصيلي ۹۶- ۱۳۹۵ به بعد تصويب كرد.»

شايان ذكر است درصدهاي تعيين شده در جدول (پيوست است) مربوط به درصد پرداخت شهريه توسط دانشجو پس از كسر تخفيف مي‌باشد.

 

تخفیف 

جدول سنوات تحصيلي مقاطع مختلف تحصيلي

 1- هزينه تمديد سنوات تحصيلي براي دانشجويان دوره روزانه پس از پايان سنوات مجاز دوره تحصيلي (ذكر شده در جدول مربوط  )به شرط تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و بر اساس تعرفه مصوب مربوط اخذ مي گردد .

2- براي دانشجويان دوره نوبت دوم / شهريه پرداز و مجازي طبق مقررات براي ثبت نام در نيمسال هاي اضافي بايد شهريه  مربوط پرداخت گردد .

3- براي دانشجويان شاهد و ايثارگر دوره روزانه تمديد سنوات اضافي در هر مقطع طبق آيين نامه تسهيلات آموزشي وزارتخانه بدون هزينه و با مجوز كميسيون بررسي موارد  خاص دانشگاه (به شرط عدم وجود مشكل آموزشي ادامه تحصيل ) انجام مي گردد .

4-موضوع تمديد سنوات نهم و دهم مقطع كارشناسي پيوسته براي دانشجويان ورودي آزمون سراسري سال 1393 و پس از آن و همچنين موضوع تمديد سنوات دهم و يازدهم دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) براي ورودي هاي سال 1395 در جلسه مورخ 15/1/1396شوراي آموزشي دانشگاه مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد و مقرر گرديد ؛ موضوع براي اخذ مجوز( از هيات امناء محترم دانشگاه)، براي هيات رئيسه محترم دانشگاه ارسال شود . 

الف : مقطع كارشناسي پيوسته دوره روزانه (براي ورودي هاي سال 1393 و پس از آن  ):

- رشته هاي پرديس هنرهاي زيبا ( با توجه به دارا بودن پايان نامه و سرفصل دروس و محدوديت ارايه واحد ها در طول دوره تحصيلي) وبرنامه هايي كه اجراي دوره آنها نه نيمسال تعريف شده است : نيمسال هاي نهم و دهم بدون هزينه تاييد شد.

- كليه رشته ها در ساير پرديس ها و دانشكده ها نيمسال نهم بدون هزينه

نيمسال دهم با اخذ هزينه 

ب : مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دوره روزانه ( براي ورودي هاي سال 1394 و پس از آن ) :

" طبق روال معمول " براي ساير ورودي ها براي نيمسال پنجم بدون اخذ هزينه - تمديد سنوات ششم با پرداخت هزينه ( طبق تعرفه مربوط در زمان اجرا تاييد سنوات ) خواهد بود.

ج : مقطع دكتري تخصصي (Ph.D  ) دوره روزانه ( براي ورودي هاي سال 1395 و پس از آن ):

- نيمسال دهم بدون اخذ هزينه

-نيمسال يازدهم با پرداخت هزينه

د : براي دانشجويان دوره روزانه /  نوبت دوم / مجازي / شهريه پرداز ( كليه ورودي ها ):

 درخواست تمديد سنوات پس از پايان سنوات مجاز و در نيمسال هاي بعدي  بر اساس تعرفه مصوب هيات محترم امناء تعيين و دريافت گردد .  

 

جدول سنوات تحصیلی 

سقف واحدهای معافی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

براساس مصوبه جلسه مورخ 16/9/1395 كميته منتخب شوراي آموزشي و جلسه مورخ 14/10/1395 شوراي آموزشي دانشگاه تهران سقف تعداد واحدهاي معافي براي دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاه تهران كه قبلاً دروس دوره رسمي در دانشگاه تهران را گذرانده اند. به شرح ذيل می باشد:

 

  1- سقف واحدهاي قابل معافيت با تاييد دانشكده ( در پرديس ها) مربوط 50% واحدهاي دوره تحصيلي می باشد.

  2- در مقطع كارشناسي ارشد سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دروس دوره آموزشي (بدون پايان نامه) مي باشد.

  3-در مقطع دكتري تخصصي سقف واحدهاي معافي (50%) صرفاً مربوط به دورس دوره آموزشي (گذرانده شده در دانشگاه تهران ) مي باشد.

ارسال شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور در سال ۱۳۹۵

 

شيوه نامه اجرايي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور در سال ۱۳۹۵