اطلاعیه مهم در مورد امتحانات دانشجویان

با توجه به فرا رسيدن موعد برگزاری امتحانات پايان نيمسال دوم سال تحصیلی 96 -95 موارد ذيل به استحضار می رسد.

زمان پايان كلاس‌ها‬: چهارشنبه ۱۰/‏۳/‏۹۶

 شروع امتحانات: شنبه ۲۰/‏۳/‏۹۶

  پايان امتحانات: شنبه ۳/‏۴/‏۹۶

همچنین لطفاً نسبت به کنترل واحدهای انتخابی خود از نظر کد درس،نام استاد،روز و ساعت امتحان پایان ترم در گزارش 428 سامانه جامع آموزش گلستان اقدام فرمائید. حضور در جلسه امتحان در غیر کد انتخاب شده مجاز نمی باشد.

دانشجویان محترم میتوانند موارد اعتراض به نمره خود را از طریق ثبت درخواست در سیستم جامع گلستان (با توجه به مهلت تعیین شده توسط استاد محترم درس در سیستم گلستان)، حداکثر طی سه روز پس از اعلام نمره‌ی استاد اعلام نمایید.

پس از ثبت، تایید و قفل نمره توسط استاد درس در سیستم گلستان، امکان تغییر آن وجود ندارد.

مطالعه مقررات امتحانات اکیدا توصیه میشود.

اطلاعیه مقررات امتحانات