اطلاعيه ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

 دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه ورودی ها می توانند به صورت online ازروز شنبه مورخ 95/11/2 لغایت پنج شنبه مورخ7/11/95 از ساعت 8صبح (شنبه 02/11/95) به آدرسhttp://ems.ut.ac.irمراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع گلستان و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه 09/11/95


(قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند)

 

  در صورت عدم پرداخت شهریه نیمسال 1-96-95  مجاز به انتخاب  واحد نیمسال 296-95 نمی باشید. خواهشمند است صرفاً بصورت الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه خود قبل از شروع ثبت نام نیمسال 296-95 هر چه سریعتر اقدام نمایید.

  جهت آگاهی از مراحل پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی به اطلاعیه ثبت نام در سایت http://egufa.ut.ac.irتوجه فرمایید.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی