اطلاعيه ثبت نام نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی کلیه ورودی ها می توانند به صورت onlineازروز شنبه مورخ  7/11/96 لغایت پنجشنبه مورخ 12/11/96 ازساعت 8صبح (شنبه7/11/96) به آدرسhttp://ems.ut.ac.irمراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع گلستان و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به ثبت نام دروس نمایند.

زمان شروع کلاس ها: شنبه 14/11/96

لطفا جهت آگاهی از مقررات ثبت نام به سایت http://egufa.ut.ac.ir(قسمت دسترسی سریع) مراجعه فرمایید.

(قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند)

 در صورت عدم پرداخت شهریه نیمسال 1-97-96  مجاز به انتخاب  واحد نیمسال 2-97-96 نمی باشید. خواهشمند است صرفاً بصورت الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه خود قبل از شروع ثبت نام نیمسال 2-97-96 هر چه سریعتر اقدام نمایید.

جهت آگاهی از مراحل پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی به اطلاعیه ثبت نام در سایت http://egufa.ut.ac.irتوجه فرمایید.

 

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی