ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 96

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 97 - 96

 به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 97-96 پردیس دانشکده های فنی می رساند:

جهت ثبت نام حضوری روز چهارشنبه  مورخ 15/6/96 (از ساعت 8 لغایت 16) به کتابخانه قلمچی پردیس دانشکده های فنی (امیرآباد شمالی روبروی خیابان نهم پردیس دانشکده های فنی) مراجعه نمایند.

(حضور فرد پذیرفته شده به همراه داشتن مدارک خواسته شده طبق دستورالعمل مندرج در سامانه آموزش دانشگاه الزامی است)

 

                                                                 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی