ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال 97-96 پردیس دانشکده های فنی می رساند:

جهت ثبت نام حضوری روزهای سه شنبه و چهارشنبه  مورخ 21/6/96 و 22/6/96(از ساعت 8 لغایت 16) به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی (امیرآباد شمالی روبروی خیابان نهم پردیس دانشکده های فنی) مراجعه نمایند.

(حضور فرد پذیرفته شده به همراه داشتن مدارک خواسته شده طبق دستورالعمل مندرج در سامانه آموزش دانشگاه الزامی است)

                                                                  

مدارک مورد نیاز ثبت نام 

                                                                معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی