ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ورودی 96

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 97-96 پردیس دانشکده های فنی می رساند:

جهت ثبت نام حضوری طبق برنامه زمانبندی ذیل  به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی (امیرآباد شمالی روبروی خیابان نهم پردیس دانشکده های فنی) مراجعه نمایند.

(حضور فرد پذیرفته شده به همراه داشتن مدارک خواسته شده طبق دستورالعمل مندرج در سامانه آموزش دانشگاه الزامی است)

                                                                  

مدارک مورد نیاز و محل و زمان ثبت نام 

                                                                معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی