اطلاعيه حذف و اضافه نيمسال 1 - 97 - 96

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ( به جزء ورودی های 96) می توانند بصورت Online از روز دوشنبه  10/07/96  لغایت چهار شنبه 12/07/96  از ساعت 8 صبح (10/07/96) به آدرس http://egufa.ut.ac.irمراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف و اضافه به سایت http://egufa.ut.ac.ir

(قسمت دسترسی های سريع) مراجعه فرمائيد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اداره آموزش و تحصيلات تکميلی                                                                                                    پردیس دانشکده های فنی

                                                                03/7/96