فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي

نحوه ي تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي

دانشجويان مشروطي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

احتراماً پيرو بخشنامه هاي شماره 56275/پ/122 مورخ 5/3/1394 و شماره 98304/پ/122 مورخ 30/4/1392 ( نحوه ارسال موارد آموزشي دانشجويان به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه تهران ) به استحضار مي رساند؛ دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي سال 1394و قبل از آن چنانچه تاكنون در مدت تحصيل دو نيمسال مشروط شده باشند، مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

صدور احكام محروميت از تحصيل اين گونه دانشجويان در موعد مقرر پس از دو نيمسال مشروطي و قبل از شروع نيمسال بعدي الزامي است .

خواهشمند است دستور فرمايند؛از ارسال هرگونه درخواست ادامه تحصيل آنان به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه خودداري نمايند .

 ضمناً مقررات فوق براي دانشجويان ورودي سال 1394 و پس از آن نيز از نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394 لازم الاجراء خواهد بود .

اطلاعیه مقررات مشروطی دانشجویان مقطع کارشناسی

مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های قبل از سال91 :  

 آندسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال متوالی و یا 4 نیمسال متناوب مشروط شده باشند ، طبق مقررات آموزشی محروم از تحصیل خواهند بود .

 مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های سال 91 و92 :  

 آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب مشروط  شده باشند به شرط دارا بودن معدل کل حداقل -/12، و عدم مشروطی در نیمسالهای بعد می توانند ادامه تحصیل دهند در غیر این صورت محروم از تحصیل خواهند شد.

مقررات مشروطی برای دانشجویان ورودی های سال 93 به بعد:

آن دسته از دانشجویانی که در 3 نیمسال اعم از متوالی و یا متناوب مشروط شده باشند طبق مقررات آموزشی محروم از تحصیل خواهند شد.

                                                                اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

                                                                   پردیس دانشکده های فنی 

 

 

بدهي دانش آموختگان سنوات تحصيلي قبل از سال 79

 قابل توجه دانش آموختگان محترم،

طبق مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان کلیه دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان که قبل از سال 1379 فارغ التحصیل شده اند و یا بابت بدهی از دفترچه اقساط بانک ملی برخوردار شده بودند فقط تا پایان شهریور 1394 فرصت دارند با مراجعه به امور دانشجویی محل تحصیل و یا محل خدمت جهت تسویه حساب، از معافیت جریمه دیرکرد بهره مند شوند در غیر اینصورت مشمول جریمه 12 درصدی سالانه می شوند ضمن اینکه در حال حاضر برای فارغ التحصیلان سالهای پس از 1379 که از دفترچه اقساط بانک تجارت برخوردار شده اند جریمه دیرکرد اعمال شده است.

اطلاعیه رعایت حدنصاب واحدهاي انتخابي دانشجویان مقطع کارشناسی

 

کلیـه دانشجویـان مقطـع کارشنـاسی موظفنـد براي سـال تحصيلي 95-1394 طبـق تقويم آموزشي مصوب مـذكور ( بخشنامه شماره 56612/پ/122 مورخ 5/3/1394 ) در ايام ثبت نام اوليه و حذف و اضافه و زمان كنترل نهايي ، طبق بخشنامه ها و مقررات مربوط واحدهاي انتخابي خود را چک و اصلاح نمایند.

بديهي است در صورت عدم رعايت حدنصاب واحدهاي انتخابي ، واحدهاي غيرمجاز از كارنامه دانشجو توسط اداره آموزش حذف می گردد .

ميزان هزينه ادامه تحصيل دانشجويان محروم از تحصيل در سال تحصيلي 94-1393 مقطع كارشناسي

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محروم از تحصیل مقطع کارشناسی می رساند،پيرو بخشنامه شماره 123472/111 مورخ 2/6/1393 (ارسال مصوبات مورخ 20/5/1393 هيات محترم رئيسه دانشگاه تهران) و شماره 142690/پ/122 مورخ 18/6/1393به استحضار مي رساند؛ دانشجويان محروم از تحصيل مقطع كارشناسي (به دليل اتمام سنوات تحصيلي، مشروطي بيش از حد نصاب و ... ) كه براساس مصوبه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه براي نيمسال اول سال تحصيلي 94-1393 و پس از آن در سال تحصيلي 94-1393 مجوز ادامه تحصيل دريافت مي نمايند، ادامه تحصيل آنان با پرداخت هزينه مقرر طبق تعرفه جدول ذیل مي باشد.

درضمن افزايش تعرفه مذكور در"هر سال تحصيلي" طبق مقررات مربوط محاسبه و دانشجويان مذكور با توجه به مفاد حكم مربوط و مدت تحصيل ذكر شده در آن موظف به پرداخت هزينه تعيين شده در هنگام ثبت نام مي باشند.

جدول هزینه دانشجویان شهریه پرداز

اطلاعیه ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت اگاهی از ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی فایل ذیل را مطالعه فرمایید.

 

ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی

انجام پروژه دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي به شرط كسر خدمت وظيفه

 پيرو مذاكرات جلسه شوراي تحصيلات تكميلي پرديس مورخ 3/9/93 درخصوص "انجام پروژه دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي به شرط كسر خدمت وظيفه" به استحضار مي رساند، انجام پروژه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مورد تاييد پرديس دانشكده هاي فني نمي باشد و بالطبع دانشجويان كارشناسي ارشد مجاز به انجام پروژه هاي كسر خدمت، همزمان با تحصيل نمي باشد. وليكن دانشجويان دكترا مشروط به اتمام كار دوره و تاييد استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/ گروه مي توانند از قانون فوق استفاده نمايند.

 

 

نمره تكدرس (مهمان) مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 به اطلاع دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد  مي رساند، براساس مصوبه جلسه مورخ 30/2/1393 شوراي آموزشي دانشگاه تكدرس دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه تهران كه در دانشگاههاي ديگر (در سطح تهران و ساير شهرستانها) مي گذراند، درصورت احراز نمره حداقل 14 پذيرفته مي شود. درغير اين صورت نمره غير قابل قبول و در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و بايد مجدداً آن را بگذراند.

شهريه تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر

شهريه دانشجويان شهريه پرداز شاهد و ايثارگر(نوبت دوم و مجازي) از نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 به بعد بر اساس مصوبه شماره 145244/ت49579  مورخ 6/9/92 هيات محترم وزيران با رعايت سقف سنوات تحصيلي مجاز (8 نيمسال براي مقطع كارشناسي، 14نيمسال براي مقطع دكتراي حرفه اي، 4 نيمسال براي مقطع ارشد ناپيوسته و 8 نيمسال براي مقطع دكتري تخصصي) توسط سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت خواهد شد. اما شهريه سالهاي تحصيلي 91-1390 و 92-1391 بر اساس قانون بودجه سال 90 و 91 كشور با رعايت سقف سنوات مجاز تحصيلي براي دانشجويان ذينفع رايگان و پيگيري وصول آن از مراجع ذيربط توسط اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه انجام خواهد شد. بديهي است شهريه مازاد بر سنوات فوق الذكر اين دسته از دانشجويان برعهده خود دانشجویان خواهد بود. همچنین بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران تاریخ 4/12/92 تخفیف هیات امنای دانشگاه در مورد دانشجویان شاهد و ایثارگر از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 حذف می شود.