بدهي دانش آموختگان سنوات تحصيلي قبل از سال 79

 قابل توجه دانش آموختگان محترم،

طبق مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان کلیه دانش آموختگان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان که قبل از سال 1379 فارغ التحصیل شده اند و یا بابت بدهی از دفترچه اقساط بانک ملی برخوردار شده بودند فقط تا پایان شهریور 1394 فرصت دارند با مراجعه به امور دانشجویی محل تحصیل و یا محل خدمت جهت تسویه حساب، از معافیت جریمه دیرکرد بهره مند شوند در غیر اینصورت مشمول جریمه 12 درصدی سالانه می شوند ضمن اینکه در حال حاضر برای فارغ التحصیلان سالهای پس از 1379 که از دفترچه اقساط بانک تجارت برخوردار شده اند جریمه دیرکرد اعمال شده است.

اطلاعیه رعایت حدنصاب واحدهاي انتخابي دانشجویان مقطع کارشناسی

 

کلیـه دانشجویـان مقطـع کارشنـاسی موظفنـد براي سـال تحصيلي 95-1394 طبـق تقويم آموزشي مصوب مـذكور ( بخشنامه شماره 56612/پ/122 مورخ 5/3/1394 ) در ايام ثبت نام اوليه و حذف و اضافه و زمان كنترل نهايي ، طبق بخشنامه ها و مقررات مربوط واحدهاي انتخابي خود را چک و اصلاح نمایند.

بديهي است در صورت عدم رعايت حدنصاب واحدهاي انتخابي ، واحدهاي غيرمجاز از كارنامه دانشجو توسط اداره آموزش حذف می گردد .

ميزان هزينه ادامه تحصيل دانشجويان محروم از تحصيل در سال تحصيلي 94-1393 مقطع كارشناسي

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محروم از تحصیل مقطع کارشناسی می رساند،پيرو بخشنامه شماره 123472/111 مورخ 2/6/1393 (ارسال مصوبات مورخ 20/5/1393 هيات محترم رئيسه دانشگاه تهران) و شماره 142690/پ/122 مورخ 18/6/1393به استحضار مي رساند؛ دانشجويان محروم از تحصيل مقطع كارشناسي (به دليل اتمام سنوات تحصيلي، مشروطي بيش از حد نصاب و ... ) كه براساس مصوبه كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه براي نيمسال اول سال تحصيلي 94-1393 و پس از آن در سال تحصيلي 94-1393 مجوز ادامه تحصيل دريافت مي نمايند، ادامه تحصيل آنان با پرداخت هزينه مقرر طبق تعرفه جدول ذیل مي باشد.

درضمن افزايش تعرفه مذكور در"هر سال تحصيلي" طبق مقررات مربوط محاسبه و دانشجويان مذكور با توجه به مفاد حكم مربوط و مدت تحصيل ذكر شده در آن موظف به پرداخت هزينه تعيين شده در هنگام ثبت نام مي باشند.

جدول هزینه دانشجویان شهریه پرداز

اعلام هزینه دانشجوی مهمان مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 94-93

پيرو بخشنامه شماره 123472/111 مورخ 2/6/1393 به اطلاع کلیه دانشجویان مهمان مي رساند ؛ بر اساس مصوبه جلسه مورخ 20/5/1393 هيات رئيسه محترم دانشگاه ،كليه دانشجويان مهمان ( كليه سهميه ها ) شامل دانشجويان ؛ مهمان جديد و دانشجويان مهمان قبلي كه مهماني آنان در سال تحصيلي 94-1393 تمديد شده كه با پرداخت هزينه مقرر ( شهريه ) كه با نامه اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه معرفي شده اند ، مشمول پرداخت هزينه مربوط طبق جدول ذیل مي باشند.

 

جدول هزینه دانشجویان شهریه پرداز

اطلاعیه ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند جهت اگاهی از ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی فایل ذیل را مطالعه فرمایید.

 

ضوابط و شرایط صدور مدرک تحصیلی

انجام پروژه دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي به شرط كسر خدمت وظيفه

 پيرو مذاكرات جلسه شوراي تحصيلات تكميلي پرديس مورخ 3/9/93 درخصوص "انجام پروژه دانشجويان مقطع تحصيلات تكميلي به شرط كسر خدمت وظيفه" به استحضار مي رساند، انجام پروژه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مورد تاييد پرديس دانشكده هاي فني نمي باشد و بالطبع دانشجويان كارشناسي ارشد مجاز به انجام پروژه هاي كسر خدمت، همزمان با تحصيل نمي باشد. وليكن دانشجويان دكترا مشروط به اتمام كار دوره و تاييد استاد راهنما و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده/ گروه مي توانند از قانون فوق استفاده نمايند.

 

 

نمره تكدرس (مهمان) مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 به اطلاع دانشجويان مقطع كارشناسی ارشد  مي رساند، براساس مصوبه جلسه مورخ 30/2/1393 شوراي آموزشي دانشگاه تكدرس دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه تهران كه در دانشگاههاي ديگر (در سطح تهران و ساير شهرستانها) مي گذراند، درصورت احراز نمره حداقل 14 پذيرفته مي شود. درغير اين صورت نمره غير قابل قبول و در كارنامه دانشجو ثبت مي شود و بايد مجدداً آن را بگذراند.

شهريه تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر

شهريه دانشجويان شهريه پرداز شاهد و ايثارگر(نوبت دوم و مجازي) از نيمسال اول سال تحصيلي 93-1392 به بعد بر اساس مصوبه شماره 145244/ت49579  مورخ 6/9/92 هيات محترم وزيران با رعايت سقف سنوات تحصيلي مجاز (8 نيمسال براي مقطع كارشناسي، 14نيمسال براي مقطع دكتراي حرفه اي، 4 نيمسال براي مقطع ارشد ناپيوسته و 8 نيمسال براي مقطع دكتري تخصصي) توسط سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت خواهد شد. اما شهريه سالهاي تحصيلي 91-1390 و 92-1391 بر اساس قانون بودجه سال 90 و 91 كشور با رعايت سقف سنوات مجاز تحصيلي براي دانشجويان ذينفع رايگان و پيگيري وصول آن از مراجع ذيربط توسط اداره كل امور شاهد و ايثارگر دانشگاه انجام خواهد شد. بديهي است شهريه مازاد بر سنوات فوق الذكر اين دسته از دانشجويان برعهده خود دانشجویان خواهد بود. همچنین بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه تهران تاریخ 4/12/92 تخفیف هیات امنای دانشگاه در مورد دانشجویان شاهد و ایثارگر از نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 حذف می شود.

بخشنامه لغو كليه تخفيف ها براي كليه دانشجویان تعرفه دار و شهريه پرداز

به اطلاع كلیه دانشجویان شهریه پرداز می رساند بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه تاریخ 4/12/92 امكان تخفیف شهریه در مورد كلیه دانشجویان دانشگاه تهران كه ورود آنها به صورت شهریه ­پرداز و تعرفه ­ای است لغو گردید. این لغو تخفیف شامل حائزین رتبه اولی، كاركنان وزارتین علوم و بهداشت و درمان و فرزندان آنان، دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی و روشندلان، دانشجویان قهرمان ورزشی، دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته مدیریت رسانه پردیس البرز، فرزندان مامورین و اعضای هیات علمی ویژه دانشجویان انتقال خارج به داخل و تخفیف سایر دوره ها نیزمی شود. هم چنین تخفیف و یا مساعدت در خصوص دانشجویانی كه در طی تحصیل شهریه ­پرداز می ­شوند(میهانی-تمدید سنوات) مطابق مصوبات دانشگاه خواهد بود.لازم به ذكر است مصوبه فوق از تاریخ 16/10/ 92 (نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92) لازم ­الاجرا است.

جدول هزينه تحصيلي دانشجویان درسال تحصیلی 93-92

  جهت اطلاع از جدول هزینه تحصیلی در سال تحصیلی 93-92 به فایل های پیوست ذیل مراجعه نمایید.

 

جدول هزینه تحصیلی 1

جدول هزینه تحصیلی 2