پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد سال جاری می رساند گروه مهندسی صنایع پردیس دانشکده های فنی در رشته مدیریت پروژه /گرایش مهندسی نفت و گاز مقطع کارشناسی ارشد، در مهرماه 92 دانشجو می پذیرد .

درخصوص اخد شهريه نيمسال يازدهم از دانشجويان دوره دكتري تخصصي ورودي سال 1386

 بر اساس رای كمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 8/11/91 مقرر شد آراء قبلی كمیسیون مبنی بر لزوم اخذ شهریه نیمسال یازدهم و پس از آن از دانشجویان دوره دكتری تخصصی ورودی سال 1386 كان لم یكن تلقی گردد.

منع تدریس دانشجوی دوره دكتری در دوره های تحصیلات تكمیلی

در راستای حفظ و ارتقاء كیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تكمیلی و بر اساس مصوبه مورخ 10/10/76 هفتاد و یكمین جلسه شورای تحصیلات تكمیلی دانشگاه ضابطه منع تدریس دانشجوی دوره دكتری در این دوره ها به شرح ذیل جهت اجرا اعلام می گردد.

دانشجوی دوره دكتری به هیچ وجه نمی تواند در دوره های تحصیلات تكمیلی تدریس نماید و یا به عنوان استاد راهنما یا مشاور پایان نامه تعیین شود.

زمان برگزاری جلسه دفاع

رعایت حداقل فاصله زمانی یک هفته بین تاریخ ارائه فرم تحویل پایان نامه / رساله به هیات داوران به تحصیلات تکمیلی پردیس و زمان برگزاری جلسه دفاع الزامی است.

زمان مجاز دفاع از طرح پیشنهادی رساله دانشجویان دکتری

در راستای كمك به دانشجویان محترم دوره دكتری، در صورتی كه دفاع از طرح پیشنهادی رساله تا حداكثر یك روز پیش از اتمام بازه حذف و اضافه نیمسال بعدی صورت پذیرد، می تواند به مثابه دفاع در نیمسال گذشته تلقی گردد. این دانشجویان مجاز خواهند بود كه تا اتمام بازه حذف و اضافه نسبت به اخذ 24 واحد رساله دكتری اقدام نمایند.

تغییر شماره حساب و هزینه پست گواهي موقت فارغ التحصيلي

پيرو بخشنامه هاي شماره 121/270023 مورخ 1390/11/19 و شماره 57583/پ/121 مورخ 1391/3/10 به استحضار مي رساند، براساس جلسه مورخ 1391/10/4 هيات محترم رئيسه و هيات محترم منتخب دانشگاه و با توجه به افزايش هزينه هاي مربوط، شماره حساب تعيين شده و مبلغ پرداختي دانشجويان حايز دريافت مدرك گواهي موقت فارغ التحصيلي به شرح ذيل اعلام مي گردد.

شماره حساب 18712180 بانك تجارت شعبه ارديبهشت (معاونت آموزشي دانشگاه تهران و پرداخت صرفاً از طريق درگاه الكترونيكي)

هزينه پست گواهي موقت در استان تهران : 45000 ريال (چهل پنج هزار ريال تمام)

هزينه پست گواهي موقت در ساير استانهاي كشور: 55000 ريال (پنجاه و پنج هزار ريال تمام)

درضمن تاكيد مي نمايد گواهي موقت به هيچ وجه دستي تحويل نمي گردد و صرفاً از طريق پست اقدام مي شود. و لازم است به فارغ التحصيلان عزيز از مراجعه به صورت حضوري به اداره كل آموزش دانشگاه مراجعه ننمايند.

حذف پزشکی دانشجویان کارشناسی

دانشجویان محترمی که بر اثر بیماری در جلسات امتحان غیبت میکنند، لازمست گواهی پزشکی خود را حداکثر تا 48 ساعت پس از تاریخ امتحان به اداره کل آموزش پردیس ارائه نمایند.

محاسبه شهریه دانشجویان غیرایرانی و دانشجویان ایرانی انتقالی

براساس رای هیات رئیسه دانشگاه مورخ 91/8/29 درخصوص محاسبه شهریه دانشجویان غیرایرانی و دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج با توجه به تغییر نرخ ارز در سال جاری توسط بانك مركزی، مقرر گردید كه شهریه دانشجویان غیر ایرانی (ورودی قبل از مهر ماه 1391) و دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج بر اساس نرخ مبادلاتی محاسبه گردد.

ورود اطلاعات دستیاران آموزشی در سیستم جامع

زمانبندي اخذ مجوز و دفاع از پايان نامه / رساله

 پيرو مصوبه شورای تحصيلات تكميلی پرديس دانشكده های فنی مورخ 91/7/24 در راستای برقراری نظم در اجرای برنامه های آموزشی،  به اطلاع كليه دانشجويان تحصيلات تكميلی و اساتيد محترم  راهنما می رساند:

  • بازه اخذ مجوز : از اولين روز شروع نيمسال تا هيجدهمين (*) روز قبل از شروع نيمسال بعدی 
  • بازه دفاع از پايان نامه / رساله: از هشتمين روز شروع نيمسال تا دهمين (*) روز قبل از شروع نيمسال بعدی

(*) در صورتی كه اين روز مصادف با تعطيلی رسمی كشور باشد، این مهلت به اولين روز كاری قبل از آن منتقل می شود.

بديهی است در صورت عدم رعايت مهلت های فوق الذكر، دفاع به نيمسال بعدی موكول گشته و كليه ملزومات دفاع در نيمسال بعدی از جمله اخذ مجوز سنوات، پرداخت شهريه، و ثبت نمره در نيمسال جديد طبق مقررات اعمال خواهد گرديد. در مورد ترم ششم دوره كارشناسی ارشد علاوه بر نياز به اخذ مجوز از اداره كل آموزش دانشگاه، دانشجويان بايد نسبت به پرداخت شهريه نيز اقدام نمايند. لازم به توضيح است كه اين معاونت و همچنين اداره كل خدمات آموزشی دانشگاه به هيچ وجه با تمديد نيمسال هفتم برای دانشجويان كارشناسی ارشد موافقت نخواهد نمود و بنابراين دانشجويانی كه موفق نشوند در نيمسال ششم دفاع نمايند مشمول مقررات محروميت از تحصيل خواهند شد. در انتها، مجدداً مستدعی است ترتيبی اتخاذ گردد كه تا دانشجويان تحصيلات تكميلی و اساتيد محترم راهنما نسبت به برنامه ريزی بر طبق اين زمانبندی اقدام نمايند.