تاریخ های مهم نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

تاریخ ثبت نام:02/11/95 الی 07/11/95

 شروع کلاس ها:09/11/95

حذف و اضافه:23/11/95 الی26/11/95

حذف اضطراری:02/02/96 الی 05/02/96

ارزشیابی:16/02/96 الی 27/02/96

پایان کلاس ها:10/03/96

شروع امتحانات:20/03/96

پایان امتحانات:31/03/96