دسترسی‌های سریع

دانشجویان محترم جهت دریافت فرم اعلام نمره پایان نامه/رساله به فایل ذیل مراجعه نمایند، در ضمن پیرو مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی مورخ 2/2/91، در نظر داشته باشند صرف ارسال مقالات نمره و امتیازی ندارد و فقط پذیرش قطعی مقالات جهت امتیازدهی مورد قبول می باشد. 

 

پیرو صورتجلسه شورای تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی مورخ 3/6/93، به استحضار می رساند ملاك تعلق نمره تشویقی به مقالات كنفرانس دانشجویان باید با رعایت موارد زیر صورت پذیرد:

1- در صورت برگزاری جلسه دفاع پس از برگزاری كنفرانس، گواهی ارائه مقاله در كنفرانس الزامی است.

2- در صورت برگزاری جلسه دفاع پیش از برگزاری كنفرانس، تایید مكتوب استاد (اساتید) راهنما مبنی بر ارائه مقاله در كنفرانس توسط یكی از مؤلفین الزامی است.

بدیهی است امتیاز كنفرانس توسط هیئت داوران حاضر در جلسه دفاع طبق روال گذشته صورت خواهد پذیرفت.

شایان ذكر است درخصوص مقالات مجلات معتبر علمی - پژوهشی)، مراتب متعاقبا اعلام می گردد.

 

فرم اعلام نمره پایان نامه /رساله