دسترسی‌های سریع

دانشجویان ایرانی انتقال از خارج به داخل مقطع دکتری - ورودی 90 به قبل

بر اساس رای کمیته منتخب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی مورخ دانشگاه تهران مورخ 91/2/26 در مورد چگونگی دریافت شهریه از دانشجویان ایرانی انتقال از خارج به داخل مقطع دکتری در هر نیمسال مقرر گردید، نحوه اخذ شهریه بشرح ذیل باشد:

 

  • مطابق آئین نامه میزان شهریه دریافتی بر اساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران در دوره آموزشی بر مبنای تعداد واحد درسی اخذ شده باشد.
  • در خصوص نیمسالهای در انتظار ( امتحان جامع، تصویب طرح پایان نامه، طرح رساله) یک نیمسال بر مبنای شهریه آموزشی تعیین می گردد.
  • در خصوص دوره پژوهشی و پس از تصویب پایان نامه / رساله، حداکثر تا سه نیمسال شهریه پایان نامه / رساله

(T) کل دوره آموزشی و پژوهشی دانشجو

(n) تعداد نیمسال های آموزشی

(1) میزان محاسبه نیمسالهای در انتظار ( امتحان جامع، تصویب طرح پایان نامه/ طرح رساله)

(3) تعداد نیمسالهای تکمیل پایان نامه / رساله

(3) + (1) + n = T

 براساس رای هیات رئیسه دانشگاه مورخ 91/8/29 درخصوص محاسبه شهریه دانشجویان غیرایرانی و دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج با توجه به تغییر نرخ ارز در سال جاری توسط بانك مركزی، مقرر گردید كه شهریه دانشجویان غیر ایرانی (ورودی قبل از مهر ماه 1391) و دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج بر اساس نرخ مبادلاتی محاسبه گردد.

"بر اساس رای هیات رئیسه دانشگاه مورخ 16/2/92 مقرر شد شهریه دانشجویان ایرانی انتقال خارج به داخل ورودی قبل از بهمن 1391 تا پایان مقطع تحصیلی بر اساس نرخ ارز مرجع محاسبه شود." 

 

 

شهریه سالیانه دانشجویان غیر ایرانی از ورودی 91 به بعد

شهريه سالانه در چارچوب مصوبه هيات امناي دانشگاه تهران جهت دانشجويان غير ايرانی بدون احتساب هزينه خوابگاه، غذا و بيمه مصوبه هيات منتخب شوراي دانشگاه مورخ 1390/12/1 به شرح زیر است: 

گروههای آموزشی مقطع كارشناسي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا
كميسيونهاي علوم انساني، علوم اجتماعي - غير از دانشكده مديريت 7000 دلار در سال 6500 دلار در سال
كميسيونهاي علوم پايه، مهندسي، هنر، كشاورزي و دانشكده مديريت 9000 دلار در سال 8200 دلار در سال

 

شهریه ترمی دانشجویان خارجی و انتقالی از خارج به داخل در مقطع کارشناسی ورودی 90 به قبل

بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا و بیمه

گروههای آموزشی تا 12 واحد 13 تا 16 واحد 17 واحد و بالاتر
علوم انساني، علوم اجتماعي و اقتصاد 2700 دلار 3150 دلار 3600 دلار
فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، مدیریت و هنر 3600 دلار 4050 دلار 4500 دلار

 

شهریه ترمی دانشجویان خارجی و انتقالی از خارج به داخل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 90 به قبل

بدون احتساب هزینه خوابگاه، غذا و بیمه

گروههای آموزشی تا 6 واحد 7 واحد و بیشتر و ترم های شامل پایان نامه
علوم انساني، علوم اجتماعي و اقتصاد 3150دلار 3600 دلار
فنی و مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، مدیریت و هنر 4050 دلار 4500 دلار

 

 شهریه دانشجویان انتقالی خارج به داخل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی 92

 شهریه دانشجویان انتقال خارج به داخل کلیه مقاطع تحصیلی از سال تحصیلی 1392 به بعد معادل 1.5 برابر شهریه دوره می باشد.

شهریه دانشجویان انتقال خارج به داخل ورودی سال 92