دسترسی‌های سریع

 

به اطلاع می رساند از تاریخ 5/10/95 کلیه درخواستهای آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیگیری آنها از طریق سامانه پشتیبانی ذیل انجام می پذیرد:

its3.ut.ac.ir

 

ذکر شماره دانشجویی و رشته تحصیلی الزامی می باشد.