رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع

به استحضار مي‌رساند كه جلسه مصاحبه آزمون دكتري مهندسي عمران سال ۱۳۹۶ مورخ ۱۰ تيرماه می باشدجهت اطلاع از زمان دقيق مصاحبه، مدارك و فرمهاي مورد نياز و ساير هماهنگي‌ها در وبسايت دانشكده مهندسي عمران به آدرس  http://civeng.ut.ac.ir  مراجعه نمایید.