رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع

متقاضیان ورود به دوره دكتري 96 دانشكده مهندسي مكانيك کلیه مدارک سوابق آموزشی و پژوهشی خود را در روز مصاحبه که شنبه مورخ 10/4/96 (از ساعت 9 صبح) برگزار می شود، به همراه داشته باشند.

   1. فيش بانكي

   2. رزومه داوطلب

   3. مقالات منتشر شده در مجلات و كنفرانس‌ها با مستندات

   4.ريز نمرات دوره متوسطه، كارشناسي و كارشناسي ارشد

   5. توصيه نامه‌ها (حداقل 2 توصيه نامه)

   6. مدرک زبان

   7. موارد مرتبط دیگر

معاونت‌ پژوهشي و تحصيلات تكميلي

دانشكده مهندسي مكانيك