دسترسی‌های سریع

کلیه دانشجویان (ذکور) ورودی 96 لازم است از تاریخ 20/7/1396 با مراجعه به سامانه گلستان و طی مراحل ذیل نسبت به درخواست معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند :

مراجعه به سیستم گلستان / منوی کاربر / اطلاعات جامع دانشجو / درخواست ها / صدور گواهی های تصیلی و اشتغال به تحصیل / معافیت دانشجویان کارشناسی ، نسبت به درخواست معافیت اقدام و پس از مشاهده گردش نامه نسبت به دریافت نامه از دبیرخانه  معاونت آموزش پردیس دانشکده های فنی واقع در امیرآباد شمالی ، ساختمان مرکزی اقدام و به پلیس +10 مراجعه و فرم معافیت خود را از طریق سامانه its3.ut.ac.irدر قسمت اداره آموزش مقطع کارشناسی پردیس فنی و ذکر شماره دانشجوییو رشته تحصیلیآپلود نمایند .

بدیهی است دانشجویانی که کارت معافیت دارند نیازی به اقدام مراحل فوق ندارند و کافیست تصویر کارت معافیت خود را از طریق سامانه its3.ut.ac.ir   در قسمت اداره آموزش مقطع کارشناسی پردیس فنی ذکر شماره دانشجوییو رشته تحصیلی آپلود نمایند .

توجه :ذکر شماره دانشجویی و رشته تحصیلی الزامی است  .

                                                                                       اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی