رویدادهای مهم

تاریخ‌های مهم

دسترسی‌های سریع

«پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد براي سال تحصيلي ۹۸-۹۷ دانشگاه تهران»

دانشگاه تهران در اجراي سياست‌هاي هدايت وحمايت از دانشجويان برتر و ارائه تسهيلات به آنان براي ورود به دوره كارشناسي ارشد با استناد به آئين نامه شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم, تحقيقات وفناوري و مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي ۹۸-۹۷ در رشته‌هايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارند، به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوطه دانشجو مي‌پذيرد.

جهت كسب اطلاعات تكميلي به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به نشاني: http://academics.ut. ac.ir مراجعه نمايند.